Kisah Keluarga Parikin

Eps 03

Parikin bilang ke orang tuanya. Dia ingin tukar cincin dengan Juju. Orang tua Parikin bilang buat apa tukar cincin. Buang buang biaya saja. Lebih baik menikah langsung. Parikin sangat gembira. Dia minta tolong ke tetangganya yang bernama H. Gofur dan adik mimihnya untuk melamar Juju di Garut.

Next Episode

Recomendation