Lembaran Kehidupan

Eps 20

Meski sudah berusaha keras, Zhong-xi tetap tidak lulus ujian pendidikan setara SMA. Hal ini membuat dia merasa minder dan tidak tahu bagaimana menghadapi Su-lian. Karena itu, Su-lian sangat marah dan merasa kecewa karena Zhong-xi begitu mudah menyerah.

Sementara itu, Zhong-xi juga mengira A Tian tidak senang dia berpacaran dengan adiknya, tetapi kenyataannya, A Tian merasa sulit berada di tengah-tengah sahabat dan adiknya sendiri, sehingga tidak ingin ikut campur di antara hubungan mereka.

Next Episode

Recomendation