Fun Science

Eps 52 – Fun Science

Lilin tidak hanya berfungsi untuk menjadi cahaya dalam kegelapan. Dalam episode ini, Kasheen dan Stella justru menggunakan lilin untuk belajar sains. Dengan lilin, barang dapat terangkat dengan kuat. Lilin juga dapat menyala dan menjadi jungkat-jungkit. Ada pula balon yang dipanaskan pada lilin, tetapi tidak pecah. Apa ya, rahasianya?

Recomendation